SDH BĚSTVINA

SDH BĚSTVINA

Funkcionáři sboru

Starosta SDH - Jiří Kutílek

Velitel SDH - Radek Schneberger

Jednatel SDH - Jitka Bolechová

Řazení JSDH ve výjezdu - JPO V.

Kontakt


Adresa:
Běstvina 98, Běstvina, 538 45

Telefon:
+420 775 378 427

E-mail:
sdhbestvina@seznam.cz

Sledujte mě:
Facebook


Web:

https://hasicibestvina.webnode.cz/

Technika JSDH Běstvina

Da Mitsubishi L200

Dopravní automobil určen pro zásahy naší jednotky. Vozidlo bylo vyrobeno a  zakoupeno v roce 2014. Nahradilo tak DA Ford Transit. Vozidlo je pro běžný provoz i pro těžký terén.  

Elektrocentrála HERON 2,5 Kw

Kalové čerpadlo PROGRES 1000

Motorová pila Oleo-mac 952

Kalové ponorné čerpadlo

Mobilní naviják do 3,5 t

Mobilní přenosný osvětlovací stožár

Prostředky pro prvotní zásah při požáru

Historie sboru

                                                                                                                      Ku dni 15.9.1935

Vážení občané, dámy a pánové!

Byl jsem požádán sborem dobrovol. Hasičů zdejších, abych u příležitosti dnešní slavnosti, předvedení nové motorové stříkačky, jako jeden z veteránů zakladatelů zdejšího sboru, pronesl pár slov. Přání tomu milerád vyhovuji, ale musím předem podotknouti, že vám nového mnoho nemohu pověděti, neboť to, co se založení a zařízení sboru týče, slyšeli jste před rokem při pořádání župního sjezdu hasičské župy chotěbořské zde v Běstvině a při oslavě 40 ti letého jubilea založení hasičského sboru zdejšího.

Tenkrát slyšeli jste, že sbor byl založen v roce 1894 a sice v měsíci březnu. Již v dubnu téhož roku pořízena byla výzbroj pro 22 členy za 242 zl.25 kr, čili převedeno na nynější měnu asi za 3.400 Kč. Oblek pracovní a později i sváteční, řídil si každý člen z prostředků vlastních.

Dne 4. Září 1894 dodala firma R. Smekal na Smíchově sboru novou čtyřkolovou stříkačku za 650 zl., čili podle dnešní měny asi za 9.000 Kč. Jest to ona stříkačka, kterou si sbor i nyní ponechal. Později v květu r. 1907, tedy po 13 letech, zakoupená byla druhá čtyřkolová stříkačka, 3 berlovky a 80 m hadic za 1.680 K ra. Uh nebo-li za 11.500 Kč. Od téhože firmy R. Smekal v Praze. 2 berlovky dány byly do Hor. Počátek a třetí s hydronetou ponechána byla u sboru. - S počátku nebyla práce s těmito stroji obtížná, neboť při použití jich při požáru, našlo se vždy dosti ochotných paží mužských, které se chopily žerdí a vytrvale pumpovaly, ale později tato jejich ochota ochabovala a často se nedostavovalo pumpovačů a tu musím kecti dívek a žen vyznati, že často tuto namáhavou práci ony samy zastávaly. To říkám ze své 14 ti leté zkušenosti, co jsem byl velitelem sboru, za kterouž dobu jsem byl u 32 požárů v okolí, často dosti daleko. Bohudík, Běstvině po celou tu dobu nehořelo, až do r. 1908.

Ale přišla léta 1914 až 1918 a doba poválečná.

V době změnila se mentalita nebo-li povaha obyvatelstva. Často nebylo možno sehnat potřebných pumpovačů, ale za to přibylo diváků a kritiků, kteří práci pumpovačů by chtěli uvalit na hasiče. No, dovolte, od toho přece hasiči tu nejsou, aby jen u ohně pumpovali! Pumpovači mohou býti za svou práci zaplaceni, když jim jejich svědomí nepraví, aby na ochranu majetku svých spolubližních také nějakou oběť přinesli, ale hasič pracuje dobrovolně a zdarma, třeba, že někdy dává zdraví a život svůj v sázku živlu neskrotnému.

Proto, že často nelze se součinností občanstva počítati, kterýžto zjev stal se všeobecným, proto zdokonalovány jsou stříkačky tak, aby poháněny mohly býti silou parní, elektrickou, nebo benzínovou.

Ale stroje takto vypracované jsou drahé a nelze si jich tak snadno hasičským sborům opatřiti. Jsou to však dnes benzínové stroje hasičské, ať již ve formě automobilových stříkaček, nebo dvoukolových motorek, které stále více pronikají.

Také zdejší sbor šel již dávno za tou myšlenkou, aby nějaký takový motorový stroj si mohl poříditi. A podařilo se mu tohoto idealu dosáhnouti.

Bylo to dne 25. Srpna roku letošního, kdy po dlouhém jednání s firmou R.A. Smekal v Slatinanech byla nám tato motorová stříkačka dodána.

Jest to motorová dvoukolá s pohonem benzínovým s motorem o síle 26-35 koňských sil o tlaku 18-20 atmosfér, při které odpadá ono obtížné shánění pumpovačů, jelikož práci tu koná motor sám.

Nesmíte si tuto dvoukolku zaměnit s automobilovou stříkačkou a očekávati, že sama bude jezdit jako auto! Taková stojí mnoho desítek tisíců a na její zakoupení nemůže náš sbor ani pomysliti. Bude-li potřeba s ní mimo obec jeti, bude stejně potřebovati přípřeže buď koňské neb automobilové.

Ale výkon její, jak uvidíte, jest daleko větší než u starých stříkaček čtyřkolových.

Však také cenou svou rovná se ceně obou stříkaček čtyřkolových, když byly nové a bylo pro sbor těžkým oříškem, jak zaplacení její zaříditi.

Padly na to veškeré dlouholeté úspory sboru ( 5.000 Kč ), převzetí oné pozdější čtyřkolové stříkačky v obnosu 7.000 Kč a ještě zůstal sboru značný dluh, ( asi 15.000 Kč ), který dlouho bude sbor tížiti.

Víte dobře všichni, že stříkačka nepatří členům sboru, nýbrž jest majetkem nás všech poplatníků a nevíme nikdo, zdař jí nebudeme jednou k záchraně svého majetku potřebovati.

Proto prosím vás nezavírejte kapes svých, když budete sborem o příspěvek na zaplacení této stříkačky požádáni.Čím dříve bude dluh zaplacen, tím výhodnější to bude pro nás všechny poplatníky.

Hasičskému sboru pak přeji, aby v brzku čestně se zhostil své platební povinnosti, a aby použití této nové stříkačky bylo vždy bližnému k ochraně a vlasti k oslavě a proto s hasiči volám:

Jak zazní trubky hlas,

Do boje spějem zas,

V srdcích nechť zaplane

Lásky nám žár.

Ať nás je třeba jen pár,

Napomoc kupředu

Spějeme jin v dál!

Nedbejme námahy, strastí a běd,

V lásce a svornosti pro lidstva květen

kupředu, kupředu, nikdy ne zpět.

Semkněme řady své, bratři, hurá!

Hajme čest hasičstva hurá, hurá!

Hasičstvu zdar!