SDH HOŠŤALOVICE

SDH HOŠŤALOVICE

Funkcionáři sboru

Starosta SDH - Josef Polák

Velitel SDH - Stanislav Handlíř

Jednatel SDH - Ladislav Chudoba ml.

Strojník SDH - Jirásek Miloslav ml.

Hospodář SDH - Minařík Petr

Řazení JSDH ve výjezdu - JPO V.

Kontakt


Adresa:
Hošťalovice 18, Heřmanův Městec 538 03

Web:

https://www.hostalovice.cz/index.php?nid=1058&lid=cs&oid=977740

Web sportovní družstvo:

https://hasici-medvedi.wz.cz/


Facebook:

https://www.facebook.com/Hasi%C4%8Di-Ho%C5%A1%C5%A5alovice-136056369790933/

Technika JSDH Hošťalovice

Avia 30 DA vč. PPS 12

Vozidlo slouží pro přepravu mužstva k zásahům. Vůz je mimo jiné vybaven PPS 12 včetně vybavení pro zásah na požáry.

PPS - 12

Tatra 805 včtně stroje PPS 8


PPS - 8

Historie

Hasičská organizace byla v Hošťalovicích založena 20.12.1951 pod názvem Místní jednota československých hasičů. Podněty, které vedly k jejímu založení, nejsou v žádných dochovaných materiálech podchyceny. Na valné hromadě 4.4.1952 byl zvolen výbor ve složení:

Předseda: Ždímal Jaroslav
I. náměstek: Horálek Jaroslav
II. náměstek: Minařík Josef
Organizační referent: Vítek Bohuslav
Referent výcviku: Jareš Jaroslav
Jednatel: Tichý Jaroslav
Pokladník: Vacek Josef
Osvět. a kult. referent: Vlček Josef
Referent pro prevenci: Doležal Josef
Revizor účtů: Jirásek Josef
Revizor účtů: Vítek Jaroslav

Ustavením jednoty vznikla v naší obci organizace, která měla význam nejen v požární prevenci, ale starala se i o kulturní dění v obci. Byly pořádány maškarní průvody, stínání kohouta, staročeské kácení máje, vinobraní, hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy. V některých letech byly pořádány zájezdy po památkách naší vlasti, na divadelní představení a na různé kulturní akce. Jako jednoho z hlavních organizátora těchto akcí je nutno vzpomenout bratra Josefa Doležala.

Ihned po založení jednoty se začalo uvažovat o zřízení požární zbrojnice v budově Místního národního výboru. Za aktivní účasti všech členů byla nová zbrojnice dokončena již v roce 1954.

Aby místní jednota mohla plnit své základní poslání, bylo nutné zajistit základní hasičskou výzbroj. Motorovou stříkačku, která díky dobré údržbě slouží dodnes, jsme získali v roce 1954 od Požárního sboru v Žáravicích. V roce 1986 nám Ronovská organizace přenechala požární auto. Garáž byla zřízena z bývalého mlatu v budově MNV vedle původní požární zbrojnice.

Od roku 1975 se každoročně konají okrskové soutěže. Do našeho okrsku mimo našeho sboru patří dále sbory z Podhořan, Lipovce, Bousova, Ronova, Kněžic a Mladotic. V pořadatelství se sbory postupně střídají. Naše družstvo se již několikrát umístilo na čelném místě. Soutěže a příprava na ně jsou dobrou průpravou na zásah při skutečném požáru.

Sbor se již několikrát úspěšně podílel na likvidaci požáru v sousedních obcích. Brzy po založení jednoty členové likvidovali požár hostince pana France v Novém Dvoře. Přes rychlý zásah shořela střecha a strop sálu. V roce 1959 zasahovali při požáru rodinného domku pana Beránka v Bukovině a v lednu 1969 při požáru kůlny pana Jelínka v Holotíně.

V roce 1990 se Svaz požární ochrany transformoval na Sbor dobrovolných hasičů, který kontinuálně navázal na činnost a tradice jednoty. Přestože v současné době převážnou většinu požárů a následků živelných pohrom likvidují profesionální hasičské sbory, má Sbor dobrovolných hasičů stále své nezastupitelné místo. Při cestě ze zaměstnání 16.3.1991 zjistil bratr Jaroslav Handlíř požár lesa u Licomělic. Při likvidaci požáru byl mezi stromky nalezen majitel lesa pan Koreček ve špatném zdravotním stavu. Rychlý převoz do nemocnice mu zachránil život. Při enormních dešťových srážkách v době povodní v roce 1997 sbor zasahoval při zatopení kulturního zařízení v Hošťalovicích.

Od svého založení se členská základna hasičského sboru stále rozšiřovala. V roce 1986 měla organizace 48 členů. Úbytek obyvatel v obci se v počtu členů neprojevoval. Členská základna se reprodukovala především vstupem mládeže, ale i žen. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů 34 řádné a 6 čestných členů.

V současné době již převážná část zakládajících členů nežije. Za dobu existence Požární jednoty a Sboru dobrovolných hasičů z našich řad odešlo i několik mladších členů: Bedřich Špás (dlouholetý strojník, zemřel tragicky v roce 1969), Bohumil Zářecký (dlouholetý jednatel, zemřel tragicky v roce 1973), Josef Minařík (dlouholetý jednatel, zemřel v roce l992).

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Hošťalovicích má v současné době toto složení:

Starosta sboru: Polák Josef
Velitel sboru: Handlíř Stanislav
Jednatel: Chudoba Ladislav ml.
Strojník: Jirásek Miloslav ml.
Pokladník: Minařík Petr

Spolupráce sboru s Obecním úřadem i základní organizací Českého svazu chovatelů je na výborné úrovni, sbor se spolupodílí na všech akcích pořádaných v obci.